2021-09-26

Städdag lördagen den 30 okt

 

Beslutades att även i år boka in en höststäddag lördagen den 30 okt kl. 09.00. På 
agendan står gallring och nedklippning av vissa planteringar samt lägga barkmull på våra
häckplanteringar vid parkeringsplatserna. Vi kommer också undersöka om vissa
nyplanteringar ska ske nu i höst eller till våren. Vi kommer i vanlig ordning att hyra in 
en container till städdagen. 


Tillbaka

Veteranpoolen