2021-04-22

Trädgårdsgruppen

När ni har förslag och idéer på hur vi ska sköta och utveckla våra gemensamma ytor, så återkoppla gärna till någon av de som representerar vår trädgårdsgrupp. Sammanhållande för gruppen och från styrelsen är Marie i hus 21. Övriga som ingår är Maria i hus 3, Carina i hus 34 och Tina i hus 64. 
Om det redan nu finns förslag och idéer så återkoppla gärna direkt till trädgårdsgruppen, så kan vi från styrelsen gå igenom dessa innan kommande städdag.


Tillbaka

Veteranpoolen