2021-04-22

Städdag lördag den 15 maj

Inplanerat för kommande städdag lördagen den 15 maj kl 09:00. Vi träffas som vanligt på parkeringsplatsen vid fotbollsplanen. Container för eget trädgårdsavfall och det som kommer från städdagen, kommer att finnas på parkeringsplatsen mellan 12 och 19 maj.

Varmt välkomna!


Tillbaka

Veteranpoolen