2020-12-18

Framtidsplan Halmstad 2020 - 2040

Hej, vi från styrelsen vill göra alla medvetna om den framtidsplan som Halmstad kommun har tagit fram och som innebär nybyggnation om 2700 bostäder i direkt anslutning till vårt område. Vi uppmanar alla att nyttja möjligheten att tycka till om dessa planer senast den 11 januari i nedan länk eller på eget initiativ tillskriva kommunen. 
 
Här finns länken till webbenkäten:
 
Bifogat pdf-dokument visar på förslaget till utbyggnadsområden. H1 är det område som direkt gränsar till vårt område och där 2700 bostäder planeras år 2020-2040.
 
Det finns mycket mer information på Halmstads kommuns hemsida.

Styrelsen


Tillbaka

Veteranpoolen