2020-11-08

Våra P-platser och boulebanan

Nu är våra P-platser och boulebanan iordningställd. Ett antal ton grus och gräs har körts bort. Nytt grus har levererats och packats med padda. Arbetet har utförts av anlitad entreprenör. Ett extra tack till Bosse Gren hus 42 och Kenneth Billborn hus 43 som varit behjälpliga under hela arbetet. 


Tillbaka


Veteranpoolen