2020-10-03

Städdag lördagen den 3 oktober

Lördagen den 3 oktober genomfördes årets städdag och det var ett stort engagemang från samtliga 36 deltagare. Vi sådde gräs på de tre stora ytor där vi tog upp buskar i våras. Häcken kring den stora parkeringsplatsen klipptes ner samt ytterligare ett antal olika buskage, detta för att växtligheten ska få ny kraft igen. Land rensades och buskar ansades. Vi kommer att fortsätta under nästkommande vårstädning med liknande upplägg, samt även en del nyplanteringar. 
Ett stort tack från styrelsen till alla som hade möjligheten att deltaga! 


Tillbaka

Veteranpoolen