2020-06-21

Skötsel av vår gatubelysning samt gräsklippning

Vi har idag ett ettårsavtal för skötsel av gräsklippning med Trädgård o Sånt. Vi har också tecknat ett nytt avtal för underhåll och skötsel av vår gatubelysning. Styrelsen undersöker kontinuerligt bästa upplägg för våra åtagande. Vi undersöker nu om det finns någon inom föreningen alternativt om man har kännedom om person med elbehörighet som framöver är intresserad av att åta sig skötsel av vår gatubelysning. Motsvarande vad gäller skötsel av gräsklippning inom vårt område. Båda åtaganden mot betalning. Hör gärna av er till någon av oss i styrelsen.

 

 

 


Tillbaka

Veteranpoolen