2020-05-26

Gång och cykelväg från från nordöstra sidan på vårt område

På den gång och cykelväg som ansluter till vårt område från nordöstra kanten har vi haft problem vid kraftigt regnande att stora mängder regnvatten forsat utmed vägen och in på vårt område. Vi har fört diskussioner med kommunen hur vi ska kunna lösa detta. Nu har man från kommunens sida dikat ut och etablerat två nya smarta övergångar. En gallervariant samt en plåtövergång. Tag gärna själva en titt vid tillfälle och betrakta denna lösning.


Tillbaka

Veteranpoolen