2020-04-23

Trädgårdsgrupp/Trivselgrupp

Som vi har informerat om tidigare finns nu en sammansatt grupp bestående av representanter från hus 3, 21, 34, 46 och 64, vilka jobbar på uppdrag av styrelsen för att ta fram förslag och idéer på hur vi utvecklar vårt område och hanterar den årliga skötseln. Sammankallande för gruppen är Marie i hus 21. 

Vissa planteringar behöver bytas ut och vissa behöver beskäras. Det finns också önskemål att framöver rusta upp boule banan. Vi vill påminna om att ta kontakt med någon i gruppen, och gärna den som representerar er ring, om ni har synpunkter, idéer och intresse av hur vi hanterar och utvecklar vårt område. 


Tillbaka

Veteranpoolen