2020-04-19

Städdagen den 2 maj 2020

Med anledning av Corona pandemin kommer ingen organiserad städdag att genomföras. Container för ris/växtavfall kommer dock som vanligt att beställas och finnas på plats mellan 30 april och 13 maj. Träden utmed den asfalterade gatan i vårt område har beskurits och styrelsen kommer även att ombesörja att beskära vissa andra planteringar inom området i samband när vi har container på plats. Finns önskemål och förslag på hur vi utvecklar, förbättrar och snyggar till vårt område kan gärna kontakt tas med någon i vår nystartade trädgårdsgrupp/trivselgrupp i hus nr 3, 21, 34, 46 och 64. 
Vi uppmuntrar alla som vill och kan, när det passar i tiden, att själva kring sina respektive områden se till att land och planteringar ser fina ut. 


Tillbaka

Veteranpoolen