2019-11-07

Våra gemensamma mark- och parkeringsytor.

Om behov finns att nyttja någon del av våra gemensamma ytor för tillfälligt upplägg av arbetsmaterial eller liknande, måste kontakt först tas med styrelsen för godkännande. 


Tillbaka

Veteranpoolen