2018-06-29

Slamsugning av våra dagvattenledningar

På torsdagen denna vecka hade vi besök av Slamsugningstjänst AB som spolade våra dagvattenledningar. Detta för att säkerställa så att våra ledningar inte sätts igen. Styrelsen fortsätter sitt arbete med att se över våra tidigare kända avvattningsproblem.


Tillbaka


Veteranpoolen