2017-10-24

Sista datum för att beställa fiberanslutning

Det grävs och installeras fiber inom vårt område. Om det är någon ytterligare som vill ansluta sig nu till de villkor som tidigare har presenterats så finns denna möjlighet fram till allra senast den 3 nov i år. Mer information kan ni få från Kennet Svensson.

Grävningarna inom området har fungerat bra och det har installerats 4 mediaskåp  inom området. Det mesta av den gamla kanalisationen har kunnat användas och bara i några fall har man behövt gräva på våra tomter. Om allt flyter på fortsatt bra finns möjligheten att fiberanslutningar ska kunna installeras innan årsskiftet.


Tillbaka


Veteranpoolen