2017-05-30

Valberednings förslag till styrelse 2017

Bifogat finner ni valberdningens förslag till styrelse.

Väl mött!

Valberedningen

 


Tillbaka

Veteranpoolen