2017-05-24

Kallelse till föreningsstämma 2017

Bifogat finner du kallelse, dagordning och fullmakt till 2017 års föreningsstämma.

Väl mött!

Styrelsen 

 


Tillbaka

Veteranpoolen