2017-03-15

Beställning fiber från Telia

BESTÄLLNING AV FIBERANSLUTNING

Styrelsen för Frösakull Ängar ekonomisk förening avser inom kort att teckna ett tioårigt avtal med Telia avseende fiberanslutning till stugorna/husen inom vårt område (fastigheten Fammarp 4:21).  I dagsläget har 36 intresserade anmält sig med hänvisning till den information som tidigare skickats ut. Eftersom erbjudandet från Telia avser minst 35 anslutningar/deltagare krävs nu en bindande skriftlig anmälan från de medlemmar som vill ha fiberanslutning. Vi bifogar formulär för bindande anmälan.

Ansvarförbindelsen skall efter undertecknandet, senast den 20 mars 2017, skickas till styrelsen under adress Kenneth Svensson,  Frösakull Ängar 33,  30275 Halmstad alternativt Per Jacobsson, Byamarksgatan 37 A, 554 48 Jönköping.

 

Styrelsen för Frösakull Ängar ekonomisk förening

 

 

 


Tillbaka

Veteranpoolen