2018-12-19

Tillbyggnad/nybyggnad Atterfallshus

Bifogat finner ni en blankett som skall användas av alla medlemmar vid tillbyggnad eller nybyggnad (Attefallshus). Föreningen kommer att ta ut en kostnad på 300 kr för administration för vår förvaltare samt extern konsultation för styrelsen.

Alla ärenden skickas eller lämnas till:

Magnus Randau

Bäckalyckevägen 35A

553 13 Jönköping

Ärenden inkomna före 15:e i månaden återkopplas senast 15:e efterföljande månad.

Har du frågor hör gärna av dig till någon i styrelsen.

Väl mött!

Styrelsen


Tillbaka

Veteranpoolen